راهنمای بازدید کننده و بیمار

اطلاعات مفید در مورد بازدید شما از کلینیک ما!

اطلاعات مفید PLUS مفید است

سوالات متداول

FormsForms بیمار برای دانلود و تکمیل قبل از قرار ملاقات شما.

بیمه Medicus Clinic در دسترس است برای پاسخ به سوالات شما.

داروهای تجویزی خود را در خانه خود تنظیم کنید.

اطلاعات در مورد صورت حساب و نحوه پرداخت صورتحساب در بیمارستان کلینیک ما.

شما می توانید ماشین خود را فقط در خارج از پارک

اتوبوس شماره ۲۳ شما را فقط در مقابل شما می گذارد

ما برای دستیابی آسان تر از رمپ ها استفاده می کنیم.

آیا می خواهید یک قرار ملاقات را برنامه ریزی کنید؟

با ما تماس بگیرید (+۵۵۵) ۹۵۹-۵۹۵-۹۵۹ یا فرم قرار ملاقات را پر کنید